Kitamura Kogyo K.K.


Mulheres e homens

Tradutor Maiores detalhes entre contato !!

Local: Aichi-ken Nagoya-shi

Oferta por: Kitamura Kogyo K.K.

¥0

Valor referente a:

HORA (1H)

de trabalho.

ID: 0327
5126

INICIO IMEDIATO perto Tsushima shi,Inasawa shi!

auto pecas,solda spot,pintura!

Local: Aichi-ken Nagoya-shi

Oferta por: Kitamura Kogyo K.K.

¥1,250

Valor referente a:

HORA (1H)

de trabalho.

ID: 0515
3531

Urgente montagem de autopeças

Urgente em Komaki-shi 1,300

Local: Aichi-ken Komaki-shi

Oferta por: Kitamura Kogyo K.K.

¥1,300

Valor referente a:

HORA (1H)

de trabalho.

ID: 0782
6532

DADOS DO ANUNCIANTE

Nome: Kitamura Kogyo K.K.

Região: Aichi-ken Nagoya-shi Atsuta-ku Ichiban 1-8-1

Telefone: 052-681-7451

FAX: 052-681-8067

URL: http://www.kitamura-kk.com/

E-mail: kita-ds@kitamura-kk.com


registral recruit