Taihei Tekunika K.K.


DADOS DO ANUNCIANTE

Nome: Taihei Tekunika K.K.

Região: Shizuoka-ken Hamamatsu-shi Naka-ku Kamoe4-4-10

Telefone: 053-458-2727

Telefone Móvel: 090-1478-5457

FAX: 053-458-6529

E-mail: y.ohashi@office.tnc.ne.jp

Nenhuma oferta cadastrada!

registral recruit